• 021079324
 • 0816694858
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Mon - Sat 09.00-18.00

บริการให้เช่าโปรเจคเตอร์ระยะยาว รายเดือน รายปี

เราคือศูนย์บริการโปรเจคเตอร์ให้เช่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเครื่องพร้อมให้บริการเช่ามากกว่า 1,000 เครื่อง บริการจัดหาเครื่องเช่าตามสเปก มีทุกรุ่น ทุกขนาด
Image
Image
บริการระดับ Premium ที่เหนือกว่า

 • ฟรี ! ค่าบริการติดตั้ง รื้อถอน (กรณีติดตั้งแบบชั่วคราว)
 • ฟรี ! ค่า Service ตรวจเช็คสภาพเครื่อง ทุก 60 วัน ตลอดระยะเวลาสัญญาเช่า (ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)
 • ฟรี ! ค่าแรง/ค่าอะไหล่ ในการเปลี่ยนหลอดภาพเมื่อใช้งานจนหลอดภาพหมดอายุ
 • บริการเข้า Service ตรวจเช็คปัญหา ภายใน 3 วัน หลังได้รับแจ้งปัญหา
 • เครื่องเสีย มีเครื่องสำรองให้ใช้ งานไม่สะดุด
 • รองรับการติดตั้งทั้งแบบชั่วคราว (ตั้งพื้น) และติดตั้งแบบถาวร (เจาะติดเพดาน)
รุ่นที่แนะนำ
Panasonic VW-540 ความสว่าง 5,500 Ansi 

โปรเจคเตอร์ความสว่างสูง เหมาะกับจอรับภาพขนาด 100-200 นิ้ว รองรับห้องเรียน/ห้องประชุม ขนาดเล็ก-กลาง

Specification:
เทคโนโลยีระบบ LCD Projector สีสันสวยงาม ภาพคมชัด
ความสว่าง 5,500 ANSI Lumens
ความละเอียด 1280 x 800 WXGA
ค่าคอนทราส 16,000:1
รองรับการเชื่อมต่อ HDMI / VGA
หลอดภาพมีอายุการใช้งาน 5,000 ชั่วโมง เปลี่ยนฟรีเมื่อหมดอายุ
ใช้งานได้ไม่จำกัดชั่วโมงแบบ Unlimit 
เครื่องรุ่นใหม่ ความสว่างสูง แต่ประหยัดไฟสูงสุด

อัตราค่าเช่า
สัญญาระยะสั้น 30-90 วัน ราคา 25,000 บาท/เดือน (เฉลี่ยวันละ 833 บาท)
สัญญาระยะกลาง 90-180 วัน ราคา 21,000 บาท/เดือน (เฉลี่ยวันละ 700 บาท)
สัญญาระยะยาว 180 วัน ขึ้นไป ราคา 15,000 บาท/เดือน (เฉลี่ยวันละ 500 บาท)
Image
จอรับภาพ
จอรับภาพของเรามีหลายขนาด มีทั้งแบบตั้งพื้นและเจาะติดเพดาน 

อัตราค่าเช่า สัญญาเช่า 30 วันขึ้นไป

 

จอตั้งพื้น ขนาด 70 นิ้ว ราคา 1,000 บาท/เดือน
จอตั้งพื้น ขนาด 100 นิ้ว ราคา 5,000 บาท/เดือน
จอตั้งพื้น ขนาด 150 นิ้ว ราคา 8,000 บาท/เดือน
จอตั้งพื้น ขนาด 200 นิ้ว ราคา 10,000 บาท/เดือน

หมายเหตุ: จอตั้งพื้นฟรีค่าติดตั้ง/รื้อถอน สามารถเคลื่อนย้ายได้

 

จอแขวนมือดึง เจาะติดเพดาน ขนาด 100 นิ้ว ราคา 2,000 บาท/เดือน
จอแขวนมือดึง เจาะติดเพดาน ขนาด 150 นิ้ว ราคา 3,000 บาท/เดือน
จอแขวนมือดึง เจาะติดเพดาน ขนาด 200 นิ้ว ราคา 4,000 บาท/เดือน
จอแขวนมือดึง เจาะติดเพดาน ขนาด 250 นิ้ว ราคา 5,000 บาท/เดือน

หมายเหตุ: จอแขวนมือดึง เจาะติดเพดาน มีค่าติดตั้ง  4,000 บาท ฟรีค่ารื้อถอน ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 

 

จอแขวนมอเตอร์ไฟฟ้า เจาะติดเพดาน ขนาด 100 นิ้ว ราคา 3,500 บาท/เดือน

จอแขวนมอเตอร์ไฟฟ้า เจาะติดเพดาน ขนาด 150 นิ้ว ราคา 4,500 บาท/เดือน
จอแขวนมอเตอร์ไฟฟ้า เจาะติดเพดาน ขนาด 200 นิ้ว ราคา 5,500 บาท/เดือน
จอแขวนมอเตอร์ไฟฟ้า เจาะติดเพดาน ขนาด 250 นิ้ว ราคา 6,500 บาท/เดือน
หมายเหตุ: จอแขวนมอเตอร์ไฟฟ้า เจาะติดเพดาน มีรีโมท มีค่าติดตั้ง 6,000 บาท ฟรีค่ารื้อถอน ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 

Image
Image
ขั้นตอนการเช่า
1) ลูกค้าศึกษาข้อมูล เลือกรุ่นและราคาที่ต้องการ
2) บริษัทจัดทำเอกสารใบเสนอราคาและใบวางบิล
3) ในวันติดตั้ง/ส่งมอบสินค้า จะต้องชำระเงินดังนี้
3.1) ค่าเช่าเดือนแรก เต็มจำนวน
3.2) ค่าประกันสัญญา จำนวน 15,000 บาท/เครื่อง ได้รับคืนเต็มจำนวนเมื่อสิ้นสุดระยะสัญญา
3.3) ค่าติดตั้ง (ถ้ามี)
4) ทีมเข้าติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด ใช้เวลา 1-2 วัน
5) ตรวจรับสินค้าและสามารถใช้งานได้เลย
6) ชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ทุกสิ้นเดือน
7) เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า ทีมเข้ารื้อถอน และคืนเงินประกันสัญญาทั้งหมด
เงื่อนไขการเช่า 
กรุณาศึกษาอย่างละเอียด

 1. ผู้ให้เช่าจะแจ้งให้ผู้เช่า ทราบเกี่ยวกับข้อควรระวังในการใช้งานสินค้า ได้แก่ วิธีการใช้งาน ข้อจำกัดเกี่ยวกับช่วงการใช้งานของสินค้า ผู้เช่ามีหน้าที่ศึกษาข้อมูลทางเทคนิคของสินค้า รวมถึงศึกษาวิธีการนำไปใช้งานโดยละเอียดจากคู่มือการใช้งาน
 2. เมื่อผู้เช่านำสินค้าส่งกลับคืนให้กับผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าทำการตรวจสอบสินค้า หากมีความผิดพลาดหรือความเสียหายกับตัวสินค้า อันเนื่องมาจากการใช้งานผิดประเภทหรือการใช้งานเกินช่วงการทำงานของสินค้า หรือความเสียหายจากอุบัติเหตุ ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซ่อมสินค้านั้นทั้งหมด
 3. ไม่อนุญาตให้ผู้เช่าดำเนินการเปิดฝาเครื่องด้วยตนเองทุกกรณี
 4. ระยะเวลาที่ตกลงในการเช่าสินค้า หากผู้เช่านำสินค้าส่งคืนล่าช้า ผู้ให้เช่าขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มตามวันที่ผู้เช่า ส่งสินค้ากลับล่าช้า เศษของหนึ่งวันคิดเป็นหนึ่งวัน
 5. หากเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือความละเลยต่อการใช้งาน การใช้งานกับสภาวะที่ไม่เหมาะสม ความเสียหายจากสารเคมี ความร้อน กระแสไฟฟ้า หากพบความเสียหาย ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมสินค้าทั้งหมด
 6. ในวันส่งมอบสินค้า ผู้ให้เช่ากับผู้เช่าจะตรวจสอบหลอดภาพ โดยวิธีฉายภาพแล้วตรวจสอบว่าสัญญาณเข้าปกติ ฉายภาพได้ สีไม่ผิดแปลก ให้ถือว่าสินค้าใช้งานได้อย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว หลังจากรับสินค้าไปให้ถือว่าสินค้าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เช่า หากพบว่า ภาพไม่ติด ฉายภาพไม่ได้ แสงไม่สม่ำเสมอ สีเพี้ยนผิดแปลก หรือความผิดปกติทุกกรณีผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 7. หลอดภาพทุกเครื่องจะมีอายุการใช้งาน 5,000 ชั่วโมง หากหลอดภาพครบอายุการใช้งาน ผู้ให้เช่าจะดำเนินเปลี่ยนหลอดภาพให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 8. กรณีหลอดภาพใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ ชำรุด เสียหาย ขาด จะแก้ไขโดยวิธี เปลี่ยนหลอดภาพใหม่เท่านั้น ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 9. กรณีสายสัญญาณ VGA / HDMI ขาดหรือชำรุดใดๆ จะแก้ไขโดยวิธี เปลี่ยนสายใหม่เท่านั้น ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 10. สินค้าโปรเจคเตอร์เป็นสินค้าบอบบาง ห้ามทำตก กระแทก จะมีผลต่ออุปกรณ์ที่บอบบางภายในหลายชิ้นและทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้ หากผู้เช่าทำตก กระแทก มีร่องรอยแตกหักอย่างชัดเจน ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยวิธีการจัดซื้อเครื่องใหม่เท่านั้น
 11. การเข้าตรวจสอบ/ซ่อมบำรุงถึงสถานที่ (Onsite service) ตามที่ผู้เช่าแจ้งความประสงค์ ในเขตกรุงเทพฯ มีค่าบริการ 500 บาท/ครั้ง/เครื่อง นอกเขตกรุงเทพฯ มีค่าบริการ 1000 บาท/ครั้ง/เครื่อง ค่าเดินทางคิดตามจริงนับจากสำนักงานของผู้ให้เช่าทั้งขาไปและขากลับ กิโลเมตรละ 5 บาท
สอบถามรายะเอียด / ติดต่อเช่า
โทร 081-669-4858 คุณตั้ม หรือ Line ID  @masthailand